Uudised

Meie põnevate tegemiste ja huvitavate üritustega saate tutvuda facebookis

Kontaktõpe 5.-8. klass alates 25. jaanuar 14/01/2021

Valitsus pikendas Harjumaa ja Ida-Virumaa koolide piiranguid ühe nädala võrra. Selle info kohaselt on 5. – 8. klassi õpilased veel ühe nädala distantsõppel. Õppetöö korralduses võrreldes esimese nädalaga muudatusi ei ole. Tänase seisuga lubatakse õpilased kontaktõppesse 25. jaanuarist.


Õppetöö korraldus 11.01-17.01.2021 08/01/2021
Lp lapsevanemad ja õpilased

11.01-15.01.2021 tulevad kooli 1.-4., 9. klasside ja 5 c klassi õpilased. 
5.-8. Klasside õpilased distantsõppel vähemalt 17. jaanuarini.

Nii kontaktõpe kui ka distantsõpe toimub tunniplaani alusel. Enamuses toimuvad distantsõppel olevatele õpilastele videotunnid. 
Kui videotundi ei toimu, siis on õpetaja määranud tunnitöö, mille peab õpilane ära tegema/vajadusel õpetajale saatma.

Konsultatsioonid ja järelvastamised kokkuleppel aineõpetajaga.

Kolmandate klasside ujumist ei toimu kuni 1.02.
1.-4. Klassipõhised kooli huviringid toimuvad. Tasulised huviringid esimesel koolinädalal ei toimu, samuti eelkooli tunnid. 

Distantsõppel olevad õpilased saavad toidupakid. Toidupakkide jagamise päeva ja kellaaja kohta info klassijuhatajalt.

Kooli siseruumides kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel 
või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Lapsevanemaid ja külalisi koolimajja ei lubata.


Reisilt tulles soovitame koju jääda 23/10/2020
Haridus- ja Teadusministeerium soovitab reisilt tulles jääda koju.

Üldhariduskoolide koolivaheaeg saab kohe läbi ning õpilaste teenitud puhkus jääb selja taha.
Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal õppetöös osalemine.

Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt.

Värskeimat reisiinfot koondab Välisministeerium.

COVID-19 ennetavad meetmed 15/10/2020

Lp. Lapsevanemad! 

Praegusel keerulisel ajal ei ole keegi COVID-19  viiruse eest 100% kaitstud.

Püüame koolis hoida olukorda kontrolli all. Rakendame ennetavaid meetmeid nagu klassiruumide õhutamine, pindade desinfitseerimine, lasime paigaldada kaks termokaamerat kehatemperatuuri mõõtmiseks, kõikides ruumides on käte desinfitseerimise vahendid, selgitame kätepesu vajadust, külalisi lubatakse majja ainult maskides.

Oma panuse saate anda ka teie, kui ei planeeri ega teosta varem planeeritud reise väljapoole Eesti. Kokkupuutel viirusekandjaga jääte koos perega eneseisolatsiooni. Ning teavitate sellest kooli. 

Omaltpoolt anname teile koheselt teada, kui oleme saanud terviseametilt info võimaliku nakkusohu kohta koolis.

 Hindame kõrgelt koostööd ja täname teid mõistmise ja toetuse eest!


Huviringi registreerumine 16/09/2020

Huviringi registreerimine toimub läbi ringi juhendaja.

Tasuta kooli huviringide juhendaja kontakt leitav kodulehelt (õpetajate kontaktide all).

Tasuliste ringide juhendajate kontakti leiate nende klubi kodulehelt.

 Huviringide kuulutused/ plakatid on leitavad ka kooli garderoobis infotahvlil.


Kooli külastus 09/09/2020

Lp lastevanemad  ja külalised

Tagamaks koolipere suuremat turvalisust palume koolimajja siseneda vaid eelneval kokkuleppel koolijuhtkonna või õpetajaga.

Võimalike COVID-19 kontaktide jälgimiseks palume kooli valvelauas fikseerida oma külastus ning koolimajas liikuda vahetusjalanõude või siniste susside ja kaitsemaskiga.

 

Lugupidamisega

kooli juhtkond


Distantsõppe toitlustamine 09/09/2020

Lp lastevanemad

Kooli juhtkonna otsusel on distantsõppele ülemineku korral  võimalik lapsele tellida koolist toidupakk.

Pakke jagame distantsõppe perioodil kooli valvelauas üks kord nädalas, neljapäeviti  kell 11.00-13.00 lastevanemate esitatud avalduste põhjal koostatud nimekirja alusel.

Avalduse blankett on leitav kooli kodulehelt toitlustuse või dokumentide avalduste lingi alt Täidetud ja allkirjastatud avaldus saata esmaspäeviti  e-posti

aadressil: toidupakk@paaskyla.tln.edu.ee Tellitud toidupakist loobumise korral palume saata teavitus samal aadressil hiljemalt toidupakkide jagamisele eelneval päeval, st hiljemalt kolmapäeval.

Heade soovidega

Tallinna Pääsküla kooli juhtkond

Küsimuste korral pöörduda majandusjuhataja poole, tel  53366985.

 


Kooli territooriumil viibimine keelatud! 23/03/2020

Kuna riigis kehtiva eriolukorra ajal on keelatud kogunemised, siis sellest tulenevalt edastame järgneva informatsiooni:

1. Esmaspäevast reedeni on Tallinna Pääsküla Kooli territoorium avatud kell 9:00-13:00. Territooriumile sisenemine ainult läbi jalgvärava. (NB! AINULT KOOLI TÖÖTAJATELE).

Teistel kellaaegadel ja nädalavahetustel on koolimaja ja kooli territoorium suletud.

2. Kooli territooriumil on keelatud kogunemised ja tegevused (sh. sportlikud tegevused, mängud jms).

3. Kooliaia lõhkumine ja ilma loata territooriumile sisenemine on kuritegu.

Valdaja tahte vastaselt hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale ebaseadusliku tungimise või valdaja poolt esitatud sealt lahkumise nõude ebaseadusliku täitmata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. (§ 266. Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine. Karistusseadustik)

Sedasi loodame vähendada võimalikku viiruse levimist. Mõtleme kooli kollektiivi, õpilaste ja nende perekondade ning ümbruskonna elanike tervise peale.

Loodame mõistvat suhtumist praegusel raskel ajal ning soovime, et kõik oleksid terved.


Lugupidamisega Tallinna Pääsküla Kooli juhtkond


Eelkool 26/08/2019