1. Märtsil algab Tallinnas elukohajärgse kooli taotluste vastuvõtt

 

1.-15. MÄRTSINI SAAB TALLINNA HARIDUSAMETILE ESITADA TAOTLUSI ELUKOHAJÄRGSE KOOLI MÄÄRAMISEKS LASTELE, KES LÄHEVAD ESIMESSE KLASSI 1. SEPTEMBRIL 2021.

 

Elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 15. märtsini 2021 esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Kõige mugavam on taotlust esitada eKoolis, kus vanem peab ennast tuvastama ID kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu.

 

Taotluste esitamine on vajalik, kuna vanematel on võimalik jagada haridusametile olulist infot pere koolieelistusest, soovitud õppekeelest ning õdede-vendade õppimisest Tallinna koolis.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed.

 

Kooli määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

 

 

Vanematel, kes ei plaani last panna Tallinna munitsipaalkooli, vaid näiteks riigikooli, erakooli või asub laps õppima välismaale, tuleb sellest teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab mugavalt teha kas ameti kodulehe kaudu või e-kirja teel.

 

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt

 

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

 

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avalduste vastuvõtuks avatud: E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.

 

Lisateave:

 

Tallinna Haridusamet

 

Tel 6404590

 

haridusamet@tallinnlv.ee