Tervisenõukogu 2021/2022

Pille Elmre – eripedagoog         

Kristiine Vahtramäe - huvijuht

Maris Veller - õpetaja

Inga Raudsepp - medõde

Tiina Saarpuu - sotsiaalpedagoog

Merike Truu –  õppealajuhataja

Eve-Viktoria Lasberg – lastevanemate esindaja

Brianna Saareleht- õpilasesinduse esindaja

Janika Kleemann- Nõmme LOV terviseedenduse peaspetsialist

Ene Urman – majandusjuht

Katrin Mõttus- õpetaja

Kaia- Liis Metsma- liikumisõpetaja