Tervisenõukogu 2020/2021

Pille Elmre – eripedagoog          

Liis Enson - huvijuht

Kristiine Vahtramäe- rütmika õpetaja

Maris Veller - õpetaja

Inga Raudsepp - medõde

Tiina Saarpuu - sotsiaalpedagoog

Merike Truu –  õppealajuhataja

Eve-Viktoria Lasberg – lastevanemate esindaja

Gerli- Ann Saadi- õpilasesinduse esindaja

Janika Kleemann- Nõmme LOV terviseedenduse peaspetsialist

Ene Urman - majandusjuht