E-õppe keskkonnad

Koolis kasutatakse e-õppe toena erinevaid e-õppe keskkondi.

eKool aitab õpilasel paremini õppida; lapsevanemad saavad olla paremini kursis sellega, kuidas nende lastel läheb, ja kohalik omavalitsus omab head ülevaadet tema haldusalas olevate koolide toimimise kohta.

Opiqus leiduv õppematerjal on loodud oma ala ekspertide – teadlaste, toimetajate ja õpetajate – poolt, selle sisu on faktiliselt ja keeleliselt kontrollitud ning retsenseeritud. Õppekomplektide loojad kinnitavad, et sisu vastab õppekavale.

Õpiveeb on koolidele suunatud veebipõhine õppekeskkond, kus õpetaja saab tunde ette valmistada, läbi viia ja õpilasele koduseid ülesandeid jätta.

Zoom on veebiseminaride läbiviimise keskkond, mis võimaldab läbi viia kuni 40 min seminari kolme või rohkema osalejaga. Nii õpetaja kui õpilased saavad jagada virtuaalruumis oma materjale, kuulda ja näha üksteist, omavahel rääkida. Tehnilistest vahenditest on vajalikud kõrvaklapid ja mikrofon, soovitavalt ka veebikaamera.

Google Classroom on koolidele välja töötatud tasuta veebiteenus, mille eesmärk on lihtsustada ülesannete loomist, levitamist ja hindamist. Google Classroomi peamine eesmärk on sujuvamaks muuta failide jagamist õpetajate ja õpilaste vahel.

Google Drive on koht kõigi oma failide varundamiseks mis tahes seadmest ja nendele juurdepääsemiseks. Saate teisi hõlpsalt enda faile või kaustu vaatama, muutma või kommenteerima kutsuda.

Google Meet veebikeskkond kus saab pidada kuni 60-minutisi koosolekuid. Tehnilistest vahenditest on vajalikud kõrvaklapid ja mikrofon, soovitavalt ka veebikaamera.

Google Forms sobib nii veebipõhise küsitluse koostamiseks kui testi tegemiseks.

Gmail turvaline, nutikas ja hõlpsasti kasutatav e-posti teenusVint Eesti vaimuspordiportaal. Siin saab mängida üle 30 võrgumängu.