Hoolekogu 2022 / 2023 õa

Lastevanemate esindajad

·  Tõnis Karu, hoolekogu esimees

·  Eve- Viktoria Lasberg

·  Airi Laks

Õpetajate esindajad

·  Hille Randveer

·  Marju Raieste

Õpilasesinduse esindaja

·  Ronja Laast

Vilistlaste esindaja

·  Eliise Juudas

Hoolekogu e-post: paaskylahoolekogu[at]gmail.com