Hoolekogu 2021/2022

Lastevanemate esindajad

Õpetajate esindajad

Õpilasesinduse esindaja

Nõmme Linnaosa Valitsuse esindaja

Hoolekogu e-post: paaskylahoolekogu[at]gmail.com

Hoolekogu protokollid:

1.    1-8 /2/ 2021 Õpilaste arvu suurendamine üle klasside täitumuse ülemise piirnormi