Hoolekogu 2020/2021

Lastevanemate esindajad

Vilistlaste esindaja

Õpetajate esindajad

Õilasesinduse esindaja

Nõmme Linnaosa Valitsuse esindaja

Hoolekogu e-post: paaskylahoolekogu[at]gmail.com

Hoolekogu protokollid:

1.    1-8 nr 1 03.-08.09.2020 TPK õppekavaga tutvumine ja arvamuse avaldamine