Pääsküla Kooli Vanematekogu 

2018/19 õppeaastal moodustatud Pääsküla Kooli juures tegutsev nõuandev organ, mille ülesandeks on tagada laiema lapsevanemate ringi potentsiaali kaasamine Pääsküla Kooli jaoks oluliste teemade arutelusse ja täideviimisesse.

Vanematekogu ülesanded: 

- Laiema ja ühtlaselt üle kõigi klasside jaotunud lapsevanemate kaasamine kooli jaoks oluliste teemade arutellu.

- Infokanal iga klassi lapsevanemate ringist Pääsküla Kooli vanematekogu ja kooli juhtkonnani ning vastupidi. 

- Algatab ja korraldab Pääsküla Kooliga seotud kulude katmiseks täiendavate rahaliste vahendite kaasamist läbi mittetulundusühingutele mõeldud taotlusvoorude või muul viisil.

Vanematekogu koosseisu kuulub iga klassi lapsevanemate seast lapsevanemate poolt üheks aastaks valitud esindaja/esindajad. 

Pääsküla Kooli vanematekogu statuut

Pääsküla Kooli vanematekogu visioon

Pääsküla Kooli vanematekogu 2021 / 2022

Klass

Lapsevanema nimi

1a

Mirjam Mänd

1b

Evelyn Palmiste; Liis Härma

1c

Peeter Pruul

1d

Mart Arusoo; Marina Puumann 

2a

Liis Raudvere

2b

Aleksei Bas

2c

Häli Laur

3a

Merilin-Siret Sahku

3b

Elen Kõima; Mart Arusoo

3c

Kristi Tohvri

4a

Tõnis Karu; Kaie Eha; Ragne Rämmal-Orason

4b

Rauno Kais; Merlyn Kuljus

4c

Helly Brügel

5a

Aleksei Bas

5b

Merilin-Siret Sahku

6a

Kairi Märk; Veste Kivipalu

6b

Airi Laks

6c/7c

Liivia Ribelus

7a

Tii Oot

7b

Ragne Rämmal-Orason

8

Kadri Koemets

9

Liisi Kurm

 

Tõnis Karu, esimees

Kristi Tohvri, esimehe asendaja

 

e-posti aadress: tpkvanematekogu@gmail.com

Pääsküla Lapsed MTÜ

a/a EE347700771003736477