Pääsküla Kooli Vanematekogu

 

2018/19 õppeaastal moodustatud Pääsküla Kooli juures tegutsev nõuandev organ, mille ülesandeks on tagada laiema lapsevanemate ringi potentsiaali kaasamine Pääsküla Kooli jaoks oluliste teemade arutelusse ja täideviimisesse.

Vanematekogu ülesanded: 

- Laiema ja ühtlaselt üle kõigi klasside jaotunud lapsevanemate kaasamine kooli jaoks oluliste teemade arutellu.

- Infokanal iga klassi lapsevanemate ringist Pääsküla Kooli vanematekogu ja kooli juhtkonnani ning vastupidi. 

- Algatab ja korraldab Pääsküla Kooliga seotud kulude katmiseks täiendavate rahaliste vahendite kaasamist läbi mittetulundusühingutele mõeldud taotlusvoorude või muul viisil.

Vanematekogu koosseisu kuulub iga klassi lapsevanemate seast lapsevanemate poolt üheks aastaks valitud esindaja/esindajad.

 

Pääsküla Kooli vanematekogu statuut

 

 

Pääsküla Kooli vanematekogu 2019 / 2020

Esindab klassi / klasse Lapsevanema nimi
1A 3 Katrin Usin
1B   Elen Kõima
1B   Mart Arusoo
1C   Kristi Tohvri
1D   Heikki Kolk
2A   Tõnis Karu / esimees
2A 3A Kaie Eha
2B   Anvar Salomets
2B   Merlyn Kuljus
2C   Grete Usin
3A   Aleksei Bas
3A   Doris Seli
4A 7 Kairi Märk
4A   Triin Värnik
4B   Airi Laks
4B   Thomas Puhk
4C 5C  
5A 3B Carmen Allik
5B 2B Ragne Rämmal-Orason
6 3A Andreas Laast
7   Sigre Suurvarik
8A 7 Liisi Kurm
8B    
9A   Meelis Morozov
12 7, 8A Marika Mägi
4   Jüri Maisa

e-posti aadress: tpkvanematekogu@gmail.com

Pääsküla Lapsed MTÜ

a/a EE347700771003736477