Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamisest

 

 

1.

Korruptsiooni eest vastutav isik

Leena Saag, direktor

direktor@paaskyla.edu.ee

56500379, 6777496

 

2.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund

 

1.    Ene Urman
majandusjuhataja

2.    Merike Truu
õppejuht

majandusjuhataja@paaskyla.edu.ee

53366985, 6777422

oppejut@paaskyla.edu.ee

58984990, 677749

3.

Isik, kes informeerib
ametiseisundist

Leena Saag, direktor

 

 

direktor@paaskyla.edu.ee

56500379, 6777496

 

 

KÄSKKIRI

Tallinn

                      05.04.2023 nr 3-1/7 2023

 

Ametiseisundit omav ametikoht Tallinna Pääsküla Koolis

 

Korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 2, Tallinna Pääsküla Kooli põhimääruse § 22 lg 2 p 22 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ ning tulenevalt Tallinna Linnakantselei 17.05.2018 „Korruptsiooni ennetamise juhendist“ nr S-3/1359-1

1.    Kinnitan Tallinna Pääsküla Koolis ametikoha, millega kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõttes:

 

1.1. õppealajuht;

1.2. majandusjuhataja.

  

2.  Punktis 1 nimetatud ametikohad on KVS mõistes korruptsiooniriskiga ametikohad ning nendele laienevad KVS § 11  tulenevad toimingupiirangud ja nad on kohustatud järgima korruptsioonivastase seaduse nõudeid.

3.  Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutav isik on Tallinna Pääsküla direktor, kes informeerib töötajaid ametiseisundist.

4.  Käskkiri tehakse teatavaks p 1. nimetatud töötajatele

 

 

Leena Saag

direktor