Huvitegevus

Kool on palju enamat kui ainult teadmiste avastamine ja tarkuse ammutamine. Kool on teesuunaja, mis laseb igal lapsel oma tugevusi ning huvisid avastada.

Iga kooliteed alustav laps on eripärane ja kooli üheks eesmärgiks on luua tingimused selleks, et need eripärad ja anded saaksid koolis areneda ning kasvada.

 Läbi mitmekülgsete huviringide saab iga õpilane tegeleda millegi põneva ja huvitavaga, mis teda arendab, uusi oskusi annab ning õnnelikuks teeb.

Muusika-, spordi-, teatri-, tantsu-, kunsti-  ja näiteringide kohta leiate info ringide alt.