Pääsküla Gümnaasium, Pääsküla
Kodukord Tunniplaan
Hindamisjuhend Tunnijaotusplaan
Õpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Konsultatsioonid
Pikapäevarühm Koolieksami eristuskiri

Võõrkeelte õpetamine

A - võõrkeel:

inglise keel alates 2. klassist.

B - võõrkeel:

vene keel alates 6. klassist.

C - võõrkeel:

saksa keel alates 10. klassist.