Pääsküla Gümnaasium, Pääsküla

Tervisenõukogu liikmed:

1. Merike Truu - õppealajuhataja

2. Tiina Saarpuu - sotsiaalpedagoog

3. Pille Elmre - eripedagoog

4. Eva Laidvee - kehalise kasvatuse õpetaja

5. Inga Raudsepp - medõde

6. Meelis Antoi - lastevanemate esindaja

7. Tiina Lättemäe - kohaliku omavalitsuse esindaja

8. Liis Enson - huvijuht