Pääsküla Gümnaasium, Pääsküla

Arengukava Sisehindamise aruanne
Blanketid Dokumendiregister
Õppenõukogud
 Tallinna Pääsküla Gümnaasium

2017/2018 õppeaasta

Päevakord

Protokoll

Kuupäev, number

Otsus

Kuupäev, number

Kooli määrus

13.04.2018 nr 3.1-9/1

 

Õpilase avaldus 11. Klassi (õppima asumine)

14.05.2018 nr 3.1-9/2

14.05.2018 nr 3.1-13/1

 

2016/2017 õppeaasta

2016/2018 õppeaasta täiendava õppetöö lõpetamine

25.08.2017 3.1-8/5

 

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi üleminek põhikooliks

19.06.2017 nr 3.1-9/4

 

Lõputunnistuse väljaandmine

15.06.2017 nr 3.1-9/3

15.06.2017 nr 3.1-13/7

Kiitusega lõpetajad

15.06.2017 nr 3.1-9/3

15.06.2017 nr 3.1-13/6

Põhikooli lõpetamine

15.06.2017 nr 3.1-9/3

15.06.2017 nr 3.1-13/5

Klassikursuse kordamine

9.06.2017 nr 3.1-9/2

9.06.2017 nr 3.1-13/4

Täiendav õppetöö

9.06.2017 nr 3.1-9/2

9.06.2017 nr 3.1-13/3

Üleviimine järgmisesse klassi

9.06.2017 nr 3.1-9/2

9.06.2017 nr 3.1-13/2

Õpilase ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

16.01.2017 nr 3.1-9/1

16.01.2017 nr 3.1-13/1