Pääsküla Kooli Vanematekogu

 

2018/19 õppeaastal moodustatud Pääsküla Kooli juures tegutsev nõuandev organ, mille ülesandeks on tagada laiema lapsevanemate ringi potentsiaali kaasamine Pääsküla Kooli jaoks oluliste teemade arutelusse ja täideviimisesse.

Vanematekogu ülesanded: 

- Laiema ja ühtlaselt üle kõigi klasside jaotunud lapsevanemate kaasamine kooli jaoks oluliste teemade arutellu.

- Infokanal iga klassi lapsevanemate ringist Pääsküla Kooli vanematekogu ja kooli juhtkonnani ning vastupidi. 

- Algatab ja korraldab Pääsküla Kooliga seotud kulude katmiseks täiendavate rahaliste vahendite kaasamist läbi mittetulundusühingutele mõeldud taotlusvoorude või muul viisil.

Vanematekogu koosseisu kuulub iga klassi lapsevanemate seast lapsevanemate poolt üheks aastaks valitud esindaja/esindajad.

 

Pääsküla Kooli vanematekogu 2018 / 2019

 

1A

Jana Viital

 

1B

Anvar Salomets

 

1B

Merlyn Kuljus

 

1C

Grete Usin

 

2A

Doris Seli

 

3A / 6

Kairi Märk

 

3A

Triin Värnik

 

3B

Airi Laks

 

3B

Thomas Puhk

 

3C

Kadri Kleesmann

 

4A

Carmen Allik

 

4B

Ragne Rämmal-Orason

 

5

Andreas Laast

 

6

Sigre Suurvarik

esinaine

7A / 6

Liisi Kurm

 

7A / 6

Katrin Kaaber

 

7B

Priit Feldt

 

8A

Meelis Morozov

 

9

Marika Mägi

 

12

Jüri Maisa

 

 

e-posti aadress: tpkvanematekogu@gmail.com

 Pääsküla Lapsed MTÜ

a/a EE347700771003736477