Tervisenõukogu

 

1. Pille Elmre – eripedagoog

2. Liis Enson - huvijuht

3. Irja Zilmer - kehalise kasvatuse õpetaja

4. Maris Veller - õpetaja

5. Inga Raudsepp - medõde

6.Tiina Saarpuu - sotsiaalpedagoog

7. Merike Truu –  õppealajuhataja

8. Eve-Viktoria Lasberg – lastevanemate esindaja

9. Fredi Sepp - õpilasesinduse esindaja

10. Janika Kleemann - Nõmme LOV terviseedenduse peaspetsialist

11. Ene Urman- majandusjuht