Lapsevanemate esindajad

Vilistlaste esindaja

Õpetajate esindajad

Õilasesinduse esindaja

Linna esindaja

Hoolekogu e-post: paaskylahoolekogu[at]gmail.com