Algklasside tööplaan

Üriused 2019/2020

 

Kuu

Üritus

Vastutajad

September

 

 

1.september

Aabitsapidu, aktus

Huvijuht

1. september

Huviringide laat

Huvijuht, majandusjuhataja

23.-29 september

Spordinädal

Kehalise õpetajad

20. september

Maailmakoristuspäev

Klassijuhatajad

September-juuni

TPG Challenge

Õpilasesindus, huvijuht

 

1. klasside kabeturniir

H. Jahu

Oktoober

KARJÄÄRIKUU

Huvijuht

1. oktoober

Rahvusvaheline muusikapäeva tähistamine koolis- Talendivahetunnid

Muusikaõpetajad

4. oktoober

 

7.-12. klassi õpilased käivad õpetajatepäeva raames erinevates Nõmme lasteaedades, kus on väikestele ise kasvatajad.

Huvijuht

7. oktoober

 

Õpetajatepäev. 12. Ja 9. klass annavad koolis tunde.

12. klass, 9.klass, klassijuhatajad, huvijuht

1.-30. oktoober

KÄRJÄÄRI LOENGUD 8-12.KLASSILE

Huvijuht

Kuupäev selgub.

Õpilasesinduse ühisüritus- meeskonna motivatsioon ja ÕE ABC

Huvijuht

 

Leivanädal algklassides

Algklasside õpetajad

Oktoober

Töötukassa töötoad -karjäär

Huvijuht

21.-27. okt

VAHEAEG

 

 

Algklasside kabevõistlused

H. Jahu

November

MUUSIKA KUU

 

5.-7. november

Muusikapäevad

Muusikaõpetajad

5.november

TPK Challenge laululahing, muusikapäevade raames.

ÕE, muusikaõpetajad, huvijuht

November

Teater algklassidele

Huvijuht

11.november

Isadepäeva Ralli

Algklassiõpetajad ja Huvijuht

20. november

Mardi- ja Kadripäeva trall 1.-4. klassile

Algklasside õpetajad

25.november

Kooli 34. sünnipäev

Huvijuht, muusikud

25.-29. November

Koolimaja kaunistamine-  igal klassil on oma vastutusala ja jõuluteema, mille kohaselt tuleb vastav ala jõuludeks kaunistada.

Huvijuht, kunstiõpetajad

 

Mõttespordi online olümpiaad koolidele mõttespordi portaalis Vint.ee.

Haridustehnoloog

Detsember

 

 

JÕULUKUU

 

 

 

Advendi küünla süütamine aulas. Laul, muinasjutt algklassidele.

Algklasside õpetajad

2.-6.detsember

Keeltpäevad

Inglise keele õpetajad

16.-20.detsember

PROJEKTINÄDAL

Kõik

Detsember

TPK Challenge 3. voor

ÕE, Huvijuht

 

Klassidevahelised  võistlused spordis

Kehalise õpetajad

Detsember

Jõulukontserdi peaproov Kaarli kirikus

Muusikaõpetajad, huvijuht

16. detsember

Jõulukontsert Kaarli kirikus kell 10.00

Muusikaõpetajad, huvijuht

17. detsember

Heategevuslik Jõululaat- isetehtud jõuluteemaliste asjade müük.

Huvijuht

18. detsember

 ÕE jõulutervitus+ piparkoogid

ÕE, huvijuht

19.-20. detsember

Klasside jõulupeod-pakkide jagamised algklassidele ja põhikoolile; jõuluvaheajale!

klassijuhatajad

18. detsember 11.00

Algklasside jõulupidu ,

 

Huvijuht, klassijuhatajad

19. detsember

II kooliastme jõulupidu õhtune

Huvijuht, klassijuhatajad

23.dets-5. jaan

VAHEAEG

 

Jaanuar 2020

 

Huvijuht, õpetajad

 

TPK Challenge 4. Voor

ÕE

Veebruar

SÕBRAKUU

 

 

Matemaatikapäevad

Matemaatikaõpetajad

12. veebruar

TPK Challenge 5. Voor

ÕE

10.-14. veebruar

Algklasside stiilinädal

ÕE

14. veebruar

Sõbrapäev .  Sõbrapostkast, fotonurk- sõbrapildid.

Õpetajatele sõbra vahetunni korraldamine.

 

Algklasside sõbrapäeva disko

 

ÕE, huvijuht

 veebruar

Uisupäev

Kehalise õpetajad

20.  veebruar

Vabariigi aastapäeva tähistamine

Tantsuhommik, vabariigi AP Ball 8.-12.klassile

Huvijuht, muusikaõpetajad,klassijuhatajad

21.veebruar

TRIMESTRIHINNE

 

24.veebr. – 1. märts

VAHEAEG

 

                Märts

 

 

Emakeelenädalal

Kuldvillak TPk Challenge 6. Voor

ÕE

Emakeele nädalal

Kohtumine kirjanikuga emakeelenädal  9.-12. klass                                

Huvijuht

9.-13. märts

Emakeelepäevad

Eesti keele õpetajad

 

Matemaatika  võistlus „Känguru”.

Matemaatika õpetajad

Aprill

NUTIKUU

Huvijuht, kooli med-õde, kehalise kasvatuse õpetajad

 

TPK Challenge 6. Voor

ÕE

9.märts

TPk playback

Huvijuht, ÕE

17.aprill

12. klassi lõpukella aktus

Huvijuht

 

Rahvusvaheline tantsupäev –ülekooliline videodisko aulas

Huvijuht

20. aprill – 26. aprill

VAHEAEG

 

Mai

Tervisekuu- vaimne tervis, liikumine

Aineõpetajad, klassijuhatajad, huvijuht, haridustehnoloog

'8. mai

Euroopa päev

Inglise keele õpetajad

 

Emadepäeva üritus algklassidele

Algklassiõpetajad, huvijuht

20. mai

Kooli kevadkontsert  ja õpilastööde näitus.

Huvijuht , muusikaõpetajad

28/29. mai

9. klassi lõpukella aktus.

Huvijuht

Juuni

 

 

Juuni

Klassiekskursioonid või aastalõpu üritused klassiga

Klassijuhatajad

1.-5. juuni

PROJEKTINÄDAL

Kõik

9. juuni

TRIMESTRI- JA AASTAHINNE Viimane koolipäev, aktused ja tunnistuste saamine.

Huvijuht

10. juuni – 31. august

VAHEAEG

 

20. juuni

9. klassi lõpuaktus kell 14.00 , 12.klassi lõpuaktus 12.00

Huvijuht

 

Õpilasesinduse ühisüritus

ÕE, huvijuht