Lapsevanemate esindajad

Vilistlaste esindaja

Õpetajate esindajad

Õpilasesinduse esindaja

Linna esindaja