Pääsküla Gümnaasium, Pääsküla

Lapsevanemate esindajad

Vilistlaste esindaja

Õpetajate esindajad

Õpilasesinduse esindaja

Linna esindaja

Hoolekogu e-post: hoolekogu[at]paaskyla.tln.edu.ee