Pääsküla Gümnaasium, Pääsküla
Kodukord Tunniplaan
Hindamisjuhend Tunnijaotusplaan
Õpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Konsultatsioonid
Pikapäevarühm Koolieksami eristuskiri

Ainekavad

Ajalugu

Bioloogia

Eesti keel

Füüsika

Geograafia

Informaatika

Inglise keel

Inimeseõpetus

Keemia

Kunst

Käsitöö ja kodundus

Loodusõpetus

Matemaatika

Vene keel

Ühiskonnaõpetus